Waarom investeren in vastgoed een goede keuze is

Ontwikkelaars van de ultieme woonbeleving.

YOBO bvba
Thonissenlaan 19, B-3500 Hasselt

Nu spaarrekeningen nauwelijks intrest opbrengen en de aandelenkoersen schommelen, kiezen steeds meer mensen voor een investering in vastgoed. Waarom is dit een verstandige keuze? We zetten de voordelen op een rijtje.

Door de pensioendiscussie beseffen veel mensen dat het wettelijk pensioen niet zal volstaan om later rond te komen. Om dit tekort aan te vullen, wordt er druk gezocht naar een extra bron van inkomsten. Investeren in vastgoed kan hiervoor een interessante optie zijn. We leggen kort uit waarom.

Investeren in vastgoed zorgt voor winst

Tussen 1953 en 2016 stegen de huizenprijzen jaarlijks gemiddeld 6,4%, voor appartementen was dat 5,4%. Rekening houdend met de inflatie (de toename van de levensduurte) kunnen we stellen dat de waarde van vastgoed de voorbije decennia 2,5 à 3% steeg. Investeren in vastgoed leidt dus niet tot een monsterrendement, maar zorgt wel voor een stabiele winst waar elke spaarder of belegger tegenwoordig alleen maar kan van dromen.

Het is natuurlijk belangrijk om ook even stil te staan bij de risico’s die investeren in vastgoed met zich meebrengt. Zo kan de vastgoedmarkt instorten of kan je geconfronteerd worden met een huurder die de huur niet betaalt of met zware renovaties aan het pand dat je verhuurt. Beperk het risico door rekening te houden met deze richtlijnen:

  • Spreid het risico. Kies er bijvoorbeeld voor om twee kleine studio’s te verhuren in plaats van één huis. Als je in de problemen komt met één van de twee panden, kan je nog blijven rekenen op de huurinkomsten van het andere.
  • Spreid je vermogen. Investeer niet al je geld in vastgoed, maar hou een buffer op een spaarrekening. Vastgoed is immers geen liquide belegging: je kan het niet in 1-2-3 verkopen op het moment dat je dringend geld nodig hebt.

Investeren in vastgoed wordt steeds laagdrempeliger

De tijd dat investeren in vastgoed enkel weggelegd was voor de ‘happy few’, ligt stilaan achter ons. Vastgoedinvesteringen worden steeds laagdrempeliger, omwille van volgende twee redenen:

  • Heropleving van de economie
    De laatste jaren trekt de economie in ons land weer aan. Het gezinsinkomen blijft op peil en het wordt vaker mogelijk om geld opzij te zetten om te investeren.
  • Wijziging van de woningmarkt
    In onze maatschappij zijn er steeds meer alleenstaanden. Deze singles verkiezen een klein appartement of een compacte studio boven een grote villa. Dit zorgt voor een steeds grotere vraag naar kleine woningen op de huurmarkt, wat voor investeerders met een beperkt budget interessant is.

Investeren in vastgoed is vandaag extra interessant

Wie graag in vastgoed investeert, hoeft daar niet mee te wachten: op dit moment is het heel interessant om in vastgoed te beleggen. Dat komt enerzijds doordat de woningprijzen vrij stabiel zijn. Vastgoedexperts verwachten niet dat de prijzen de komende jaren nog veel zullen dalen. Daarnaast staat de rentevoet voor hypothecaire leningen vandaag historisch laag en kan je dus vrij makkelijk een lening krijgen waarmee je in vastgoed kan investeren. Specialisten verwachten dat die rente de komende jaren zal stijgen, maar die evolutie zal zich waarschijnlijk geleidelijk verderzetten, zonder voor een schokgolf op de vastgoedmarkt te zorgen.