20% van de ondergrondse parkeerplaatsen in nieuwbouw blijven onbenut

Ontwikkelaars van de ultieme woonbeleving.

YOBO bvba
Thonissenlaan 19, B-3500 Hasselt

In Vlaanderen is elke vastgoedontwikkelaar wettelijk verplicht om bij de oprichting van een nieuwbouwproject met appartementen een minimum aantal ondergrondse parkeerplaatsen te voorzien, het aantal per appartement varieert per gemeente. Hier spreken we over minimaal 1,2 parkings per appartement tot zelfs 2, een dure aangelegenheid dus voor elke ontwikkelaar. 

“We stellen vast dat niet iedereen dit aantal parkings nodig heeft of wenst op te nemen” merkt ontwikkelaar Jonathan Schraepen op van YOBO REAL ESTATE. “We spreken over een kostprijs van gemiddeld 30.000,00 euro/parking, dit maakt snel een groot verschil op de eindprijs”. 

Opmerkelijk is dat onderzoekers vaststellen dat België één van de laatste Europese steden is waar men vasthoudt aan die zogeheten minimumnorm. In heel wat andere, ons omringende landen, wordt gewerkt met een maximumnorm. Daarbij geeft de gemeente of stad aan hoeveel parkeerplaatsen er maximum voorzien moeten worden.

“Op centrumlocaties, waar YOBO vooral actief is, is het niet meer van actueel om een dergelijk aantal parkings te moeten voorzien. Het spreekt uiteindelijk de doelstelling van vele grote steden tegen dewelke opteren voor een quasi autovrij centrum. Bij YOBO geloven we in een light versie van co-living wat ook van toepassing is op mobiliteit. Een gezonde mix van parkeerruimte voor voertuigen in combinatie met alternatieve transportvormen, dit is perfect mogelijk vanaf het moment gemeentes en steden willen meedenken.” Aldus YOBO Real Estate.